Levert.
Kontrollert.
Regulert.
Apothek er et fiktivt konsept på regulering, produksjon og salg av rusmidler direkte til sluttbruker med rusfaglig veiledning og helsefaglig oppfølging.
Regulert.
Det er på høy tid å heve rusdebatten bort ifra spørsmål om straffeskyld å starte dialogen om regulering, produksjon og distribusjon av rusmidler. Fokuset må være å minimere skade, stoppe inntektskildene til kriminelle gjenger og skape et sirkulært selvfinansiert statlig system.

"Apothek" er inspirert av Canada's reguleringsmodell av cannabis, men videreutviklet til å omfavne et bredere utvalg rusmidler. Formålet med "Apothek" er å kunne sikre psykoaktive substanser av høy kvalitet direkte til sluttbruker med full kontroll i alle ledd. "Apothek" bør være en statlig ordning sammenlignbart med Vinmonopolet, men med egenproduksjon og distribusjon av store deler av sortimentet. Inntektene fra salget skal utelukkende gå tilbake til helsevesenet eller til å forbedre og videreutvikle "Apothek" systemet.
Kontrollert.
Hysterien rundt rusmidler er en relativt moderne konstruksjon vi importerte fra USA i etterkant av den politiske og svært stigmatiserende krigen mot narkotika.

Det virker kanskje fjernt for oss i dag, men for knapt hundre år siden kunne man fritt kjøpe opium og hasj på apotek i Norge. Produksjonen var kontrollert og regulert av apotekene og selv om misbruk forekom er det lite som tyder på at det var noe store rusproblemer knyttet til annet enn alkohol på denne tiden.

Det produseres fortsatt legemidler i liten skala i Norge i regi av Norsk Apoteker Forening(NAF). Vi foreslår å ekspandere denne ordningen til å omfatte betraktelig bredere utvalg substanser levert direkte til sluttbruker med en omfattende digital infrastruktur for å fange opp misbruk og rusproblematikk. Samtidig vil økte midler til produksjon og nyvinning av psykoaktivt substanser sikre norge egen tilgang til produksjon av essensielle legemidler om noe i fremtiden skulle true dagens produksjon i utlandet.
Levert.
En digital tjeneste kan sikre identitet gjennom ID verifikasjon, på samme måte som dagens reseptregister og helseinformasjon. Ved å anonymisere data kan man samtidig bruke informasjonen til å kartlegge bruksmønster, rusproblematikk og annen uvurderlig data på en fundementalt ny måte.

En sikker digital infrastruktur åpner også for hjemlevering gjennom post som eneste distribusjonskanal. Med en bestillingsløsning vil man redusere farene for spontan impulsbruk. En urovekkende høy bestilling kan også gi grunnlag for innkalling til helsefaglige rådgivningstjenester eller politietterforskning for å avdekke ulovlig videresalg.
Hva er dette?
Dette er et fiktivt konsept på en smartere måte å håndtere rusmidler i samfunnet.
Er dette ekte?
Dette er kun et konsept. Det er kun ment for å vise alternative løsninger på et vanskelig problem.
Skal alle liksom bare kjøpe narkotika fritt da liksom?!
Ja, på mange måter vil nok dette oppleves som "fritt" samtidig som det er bygget på et system som forhåpentligvis kan utvikles til å fange opp problematisk bruk.
Kan jeg kjøpe drugz her?!1!
Nei, dette er kun et konsept.
Jeg synes dette er skremmende!
Nye idéer kan ofte være litt skremmende. Som mennesker søker vi ofte trygghet i det vi kjenner fra før. Systemer som har vært på plass lenge føles ofte ut som en god løsning, på tross av nye mengder data som forteller oss det motsatte.

Om du finner det skremmende kan du trøste deg med at dette enn så lenge kun er et konsept, men om man følger trendene på rusfeltet og spesielt trendene på marijuana i de amerikanske statene som har regulert salg og distribusjon så ser man fort en virkelighet som er langt verre enn statskontrollert salg og produksjon av rusmidler. Et fritt marked åpner opp for reklame og store private aktører som er ute etter å maksimere profitt.

Apothek prøver på mange måter å se etter en alternativ fremtid hvor vi lar staten håndtere produksjon, salg og distribusjon og bruker inntektene til å bygge opp et solid hjelpeapparat samtidig som vi åpner for ny industri og innovasjon innenfor farmasisektoren. Dette kan på sikt skape et insentiv for staten til å fokusere mer på utvikling av ikke bare rusmidler, men også legemidler til å helbrede eller lindre sykdom.
Dette stemmer ikke overens med mitt mine erfaringer og følelser om rus!
Det var dumt.
HVA MED BARNNA!111!!!
Med digital identifikasjon er det nettopp barn og unge som vil skjermes fra rus i samfunnet. Det vil være en privat affære som sikrer tilgjengelighet samtidig.
Hvordan kunne Apothek systemet finansieres?
Hvordan kan man sikre alder og identitet?
Er norge i stand til å produsere narkotika innenlands?
Hvordan kan man fange opp misbruk/problematisk bruk?
Hvordan forhindrer man ulovlig videresalg?
Hvorfor skal staten kontrollere dette?
Navnet er forvirrende!