Levert.
Kontrollert.
Regulert.
Apothek er et fiktivt konsept på regulering, produksjon og salg av rusmidler direkte til sluttbruker med rusfaglig veiledning og helsefaglig oppfølging.
Regulert.
Det er på høy tid å heve rusdebatten bort ifra spørsmål om straffeskyld å starte dialogen om regulering, produksjon og distribusjon av rusmidler. Fokuset må være å minimere skade, stoppe inntektskildene til kriminelle gjenger og skape et sirkulært selvfinansiert statlig system.

"Apothek" er inspirert av Canada's reguleringsmodell av cannabis, men videreutviklet til å omfavne et bredere utvalg rusmidler. Formålet med "Apothek" er å kunne sikre psykoaktive substanser av høy kvalitet direkte til sluttbruker med full kontroll i alle ledd. "Apothek" bør være en statlig ordning sammenlignbart med Vinmonopolet, men med egenproduksjon og distribusjon av store deler av sortimentet. Inntektene fra salget skal utelukkende gå tilbake til helsevesenet eller til å forbedre og videreutvikle "Apothek" systemet.
Kontrollert.
Hysterien rundt rusmidler er en relativt moderne konstruksjon vi importerte fra USA i etterkant av den politiske og svært stigmatiserende krigen mot narkotika.

Det virker kanskje fjernt for oss i dag, men for knapt hundre år siden kunne man fritt kjøpe opium og hasj på apotek i Norge. Produksjonen var kontrollert og regulert av apotekene og selv om misbruk forekom er det lite som tyder på at det var noe store rusproblemer knyttet til annet enn alkohol på denne tiden.

Det produseres fortsatt legemidler i liten skala i Norge i regi av Norsk Apoteker Forening(NAF). Vi foreslår å ekspandere denne ordningen til å omfatte betraktelig bredere utvalg substanser levert direkte til sluttbruker med en omfattende digital infrastruktur for å fange opp misbruk og rusproblematikk. Samtidig vil økte midler til produksjon og nyvinning av psykoaktivt substanser sikre norge egen tilgang til produksjon av essensielle legemidler om noe i fremtiden skulle true dagens produksjon i utlandet.
Levert.
En digital tjeneste kan sikre identitet gjennom ID verifikasjon, på samme måte som dagens reseptregister og helseinformasjon. Ved å anonymisere data kan man samtidig bruke informasjonen til å kartlegge bruksmønster, rusproblematikk og annen uvurderlig data på en fundementalt ny måte.

En sikker digital infrastruktur åpner også for hjemlevering gjennom post som eneste distribusjonskanal. Med en bestillingsløsning vil man redusere farene for spontan impulsbruk. En urovekkende høy bestilling kan også gi grunnlag for innkalling til helsefaglige rådgivningstjenester eller politietterforskning for å avdekke ulovlig videresalg.
Hva er dette?
Er dette ekte?
Skal alle liksom bare kjøpe narkotika fritt da liksom?!
We are a leading firm in providing quality and value to our customers. Each member of our team has at least 5 years of legal experience. We love what we do.
Kan jeg kjøpe drugz her?!1!
Jeg synes dette er skremmende!
Dette stemmer ikke overens med mitt mine erfaringer og følelser om rus!
HVA MED BARNNA!111!!!
Hvordan kunne Apothek systemet finansieres?
Hvordan kan man sikre alder og identitet?
Er norge i stand til å produsere narkotika innenlands?
Hvordan kan man fange opp misbruk/problematisk bruk?
Hvordan forhindrer man ulovlig videresalg?
Hvorfor skal staten kontrollere dette?
Navnet er forvirrende!